Hodinové sadzby

Hodinové sadzby využívame pri agende, ktorej obsah či rozsah je len s ťažkosťami možné vopred predpokladať. Okrem niektorých typov projektov ju aplikujeme tam, kde predpokladáme rozsiahlu komunikáciu či rokovania s protistranou. Ďalšou oblasťou, kde sa spoliehame na hodinovú sadzbu je náročnejšia sporová agenda.

Odmena určená na základe hodinových sadzieb reflektuje čistý čas, účelne vynaložený na poskytnutie právnych služieb a kategorizáciu jednotlivých právnikov (právnych asistentov).

Alternatívne môžu byť hodinové sadzby určené ako rovná hodinová (flat) sadzba (bez ohľadu na senioritu právnika).

Pri tomto type odmeňovania klient štandardne dostáva k dispozícii detailné časové špecifikácie uskutočnených úkonov s presnosťou na 0,1 hodiny (6 minút); obsah úkonov a počet hodín k tomu prislúchajúcich je priebežne kontrolovaný a nie je predmetom zaokrúhľovania v žiadnej fáze fakturácie.