Administratívne náklady, hotové náklady

Ďalšie náklady priamo súvisiace s poskytnutými právnymi službami (telefón, fax a ďalšie administratívne náklady) sú účtované vo výške 4 % z celkovej sumy za poskytnuté právne služby v príslušnom kalendárnom mesiaci/v období realizácie určeného projektu.