Nehnuteľnosti a stavebné právo

Poskytujeme na mieru šité právne poradenstvo pri všetkých druhoch transakcií v oblasti nehnuteľností a developerských projektov, od jednoduchých až po vysokošpecializované stavebné projekty. V rámci výstavby sú právnici DT LEGAL okrem riešenia sporných otázok pripravení vypracovať komplexnú právnu dokumentáciu súvisiacu s transakciou, vrátane úpravy zmluvných vzťahov (medzi developermi, vlastníkmi, budúcimi užívateľmi, nájomcami, stavebnými spoločnosťami, architektmi a inými subjektmi, ktoré participujú na danom projekte).

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na vysokú profesionalitu služieb pri zastupovaní v územnom a stavebnom konaní a súvisiacom zabezpečení povolení, rozhodnutí a iných dokumentov potrebných pre realizáciu výstavby akýchkoľvek nehnuteľností (územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia), vrátane vybudovania prístupových ciest, kanalizačných prípojok, napojenia na rozvody energií a i.