Greenfield a brownfield

Právnici DT LEGAL majú rozsiahle skúsenosti s právnym poradenstvom v oblasti investícií do brownfield alebo greenfield areálov, počnúc rokovaniami s predávajúcimi, finančnými inštitúciami, dodávateľmi energií a prípravou príslušnej zmluvnej dokumentácie, až po usporiadanie/nastavenie právnych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností, reorganizáciu či nastavenie vecných bremien, vysporiadanie majetkových vzťahov k nehnuteľnostiam, odstránenie duplicitných vlastníctiev, zmeny účelu využitia pozemkov a budov, spracovanie podkladov k stavebným povoleniam a kolaudačným rozhodnutiam a identifikáciu environmentálnych rizík a možností ich eliminácie.