Podielová odmena

Pri vybraných typoch súdnych sporov alebo niektorých typoch transakcií (napr. M&A) je možné určiť odmenu právnika ako podiel na úspechu/cene transakcie (prípadne ako podiel na ušetrenej čiastke (success fee)). Je však nutné konštatovať, že tento druh odmeny je možné využiť len tam, kde je to obojstranne výhodné (t.j. motivujúce pre klienta aj pre kanceláriu) a z hľadiska záujmov strán najmä súladné; vždy je potrebné mať na mysli, že pokiaľ by mal záujem na úspechu brániť objektívnemu posúdeniu kauzy, nie je vhodné pristúpiť k tomu typu odmeny.

Pri tzv. 100 % podielovej odmene požadujeme zálohu, ktorá sa, v prípade úspechu, započíta na dohodnutý podiel. Alternatívne nám podielová odmena umožňuje kombinovať znížené hodinové sadzby s podielom na úspechu veci.