Paušálna odmena za projekt

Realizované právne služby v niektorých prípadoch umožňujú pomerne presne definovať objem právnych služieb a času potrebného na ich poskytnutie. Projektový paušál je zväčša obmedzený určitým počtom hodín, ktorých prekročenie v zásade účtujeme len v prípade, ak ich nedodržanie bolo spôsobené dôvodmi/dodatočnými pokynmi na strane klienta alebo významnou zmenou v štruktúre transakcie.

Paušálnu odmenu obvykle využívame v rámci korporátnej agendy alebo vybranej (štandardizovanej) zmluvnej agendy.