Mesačná paušálna odmena

Dlhodobá spolupráca s vybranými klientmi a povaha právnych služieb (zväčša tzv. business as usual, t.j. právne služby sprevádzajúce bežnú prevádzku obchodnej spoločnosti) nám umožňujú poskytovať istý objem právnych služieb za zvýhodnených podmienok.

Vo výnimočných prípadoch spolupracujeme s klientmi na zvýhodnenej báze umiestnenia právnika priamo v ich prevádzke (napr. jeden deň v týždni), čo klientom dáva väčšie pohodlie a možnosť riešiť väčšie spektrum problémov za asistencie alebo po konzultácii s právnikmi.