Konzultácie

Najmä novým a potenciálnym klientom poskytujeme individuálne konzultácie v objeme istého počtu hodín, a to buď telefonicky, alebo na osobnom stretnutí.

Klientov sa však snažíme upozorňovať, že takýto typ právnych služieb nenahradí plnohodnotnú právnu podporu a môže slúžiť len orientačne, ako predbežné alebo čiastočné ohodnotenie právneho problému. Uvedené platí napriek tomu, že ako súčasť konzultácií je našou snahou predostrieť klientovi návrh vhodného riešenia, prípadne riešení (štandardne však už nie ich konkrétne spracovanie).