Daň z pridanej hodnoty

Ako platca DPH štandardne účtujeme daň z pridanej hodnoty k odmene za právne služby.