SPÔSOBY ODMEŇOVANIA

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v rôznych právnych oblastiach a jazykoch, určených pre rôzne typy klientov. V závislosti od ich potrieb, povahy právnych služieb, ich charakteru a i. ponúkame rôzne možnosti a spôsoby odmeňovania.

Naším cieľom totiž je, aby klient odchádzal predovšetkým s dobrým pocitom z úspešnej spolupráce, a aby sa klienti vracali nie len preto, že boli spokojní s kvalitou poskytovaných právnych služieb, ale aj s cenou. Z toho dôvodu sa snažíme už v úvodnej fáze pochopiť, čo ten ktorý klient potrebuje a čo si vyžaduje povaha právnych služieb, ktoré klient očakáva. Následne sa s klientom vopred dohodne spôsob odmeňovania, tak aby náklady na právnikov boli pre klienta prehľadné, odkontrolovateľné a najmä predvídateľné.

Základom pre posúdenie vhodnosti toho ktorého typu je preto vždy tiež telefonická, písomná a osobná komunikácia s klientom alebo tretími osobami.