O NÁS

Naša kancelária

DT LEGAL je od svojho vzniku v roku 2004 advokátskou kanceláriou, ktorá svojej medzinárodnej klientele poskytuje právne služby vo vysokej kvalite spĺňajúcej medzinárodné štandardy, s dokonalou znalosťou slovenského práva a špecifík lokálneho trhu, v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, prípadne ruskom jazyku. Štyri základné elementy našej práce sú:

 

Nadšenie

Našim cieľom je byť nápaditý a ponúkať každému klientovi riešenia, aké by sme aj my sami s nadšením prijali od poradcu. Každý projekt je preto pre nás osobitný, každý klient špeciálny. Náš „low profile“ prístup je garanciou, že dôvera, lojalita a profesionalita kancelárie nebudú ničím ovplyvňované, a teda našim klientom budú poskytnuté výlučne právne služby najvyššej kvality.

 

Efektívnosť

Chápeme klientovu potrebu hospodárnosti výdavkov. Fakturujeme len odmenu za služby, ktoré sú poskytované riadne, včas, a najmä efektívne. Snažíme sa dbať na čo najkorektnejšiu komunikáciu v otázke odmeňovania, kladúc dôraz na vyváženosť medzi poskytovanými právnymi službami a ich prínosom a hodnotou pre klienta. Kedykoľvek je to možné, snažíme sa vopred odhadnúť náklady, a tým predchádzať nepríjemným prekvapeniam. Práve účelnosť poskytovaných právnych služieb je dôvodom, prečo sa k nám klienti vracajú; ich spokojnosť a výsledný pocit z úspešnej spolupráce je pre nás prvoradý.

 

Zmysel pre detail

Každý člen nášho tímu prechádza náročným, dlhodobým a komplexným procesom zaškolenia, kým sa úplne adaptuje v rámci štruktúr kancelárie. Za výsledkom našej práce stojí tím špecialistov pre jednotlivé odvetvie práva, a klientom ponúkame dôsledne analyticky, formálne a prehľadne spracované dokumenty, s komfortom jednej komunikačnej osoby.

 

Inovatívnosť

Náročnosť nášho klienta je pre nás výzvou, keďže radi posúvame hranice našich schopností a možností každý deň. Samozrejmou súčasťou je neustála inovácia technológií, prostredníctvom ktorých poskytujeme právne služby. Vysoké zabezpečenie ochrany dát klienta a ich prenosu, ustálené formalizované procesy v oblasti informačnej bezpečnosti, a v neposlednom rade dlhoročnými skúsenosťami preverený revízny systém, sú štandardom našej každodennej práce.