Spolupráca s Erste Private Banking

Dňa 09.03.2017 organizovala Erste Private Banking dámsky biznis klub pre úspešné a mienkotvorné Slovenky. Jedným z hlavných spíkrov večera, popri riaditeľke Erste Private Banking na Slovensku, pani Michaele Kaňovej a zástupkyni riaditeľa predaja spoločnosti Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, pani Marte Ševčovičovej, bol Dušan Tomka, partner advokátskej kancelárie DT LEGAL.

V rámci ústrednej témy biznis klubu s názvom Zabezpečenie rodiny a biznisu do budúcnosti spíkri odovzdali účastníčkam informácie o stratégii rozdelenia majetku medzi členov rodiny, výhodách životného poistenia, možnostiach dispozície majetkom v závete a zabezpečenia potomkov po materiálnej stránke.

Krátky sumár odovzdaných informácií (v slovenskom alebo anglickom jazyku) nájdete TU.