Novela ústavy podľa sudcov porušuje nezávislosť súdnictva

Plénum Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 10.06.2014 vyjadrilo zásadný nesúhlas s ústavným zákonom, prijatým dňa 04.06.2014, ktorý zavádza zmenu ústavy výrazne zasahujúcu do súdnej moci. Novela má nadobudnúť účinnosť dňa 01.09.2014 a podľa uznesenia Najvyššieho súdu je, okrem iného, v rozpore s medzinárodnými štandardmi o nezávislosti, efektívnosti a zodpovednosti sudcov, a taktiež s princípmi právneho štátu.

Sudcovia novele vytýkajú najmä odňatie ich trestnoprávnej imunity, preverovanie sudcovskej spôsobilosti všetkých sudcov (na základe podkladov od Národného bezpečnostného úradu) a finančné postihy za ich rozhodovaciu činnosť, ktoré nastoľujú nerovnováhu medzi jednotlivými zložkami štátnej moci.

Zdroje:
Ústavný zákon – 04.06.2014
Uznesenie Najvyššieho súdu – 10.06.2014