DT LEGAL súčasťou medzinárodnej siete ECOVIS

Advokátska kancelária DT LEGAL je hrdá, že Vám môže po ukončení prístupových rokovaní oznámiť, že sa stala členom v nezávislej medzinárodnej sieti ECOVIS. Vstup do siete ECOVIS neznamená žiadne zmeny vlastníckej štruktúry DT LEGAL, jediným spoločníkom a osobou výhradne oprávnenou na obchodné vedenie DT LEGAL je naďalej partner kancelárie, JUDr. Ing. Dušan Tomka. Vaše informácie sú u nás uchovávané so špičkovou úrovňou ochrany a zabezpečenia ako doposiaľ a v súlade s požiadavkou mlčanlivosti advokáta nedochádza k ich zdieľaniu s tretími osobami.

Prínosom spolupráce s nezávislou medzinárodnou sieťou ECOVIS je zásadné rozšírenie územného rozsahu pôsobenia DT LEGAL, ako aj prístup k špecifickému know-how odborníkov z partnerských spoločností takmer na celom svete.

Medzinárodná sieť ECOVIS je jednou z vedúcich globálnych konzultantských spoločností s koreňmi v Európe, ktorá zahŕňa viac ako 4.500 profesionálov a 200 partnerských spoločností v 60 krajinách rozprestierajúcich sa na piatich kontinentoch. Hlavnými oblasťami pôsobenia siete ECOVIS je daňové, účtovné, právne poradenstvo a audit. Pre klientov je najprínosnejšou vlastnosťou členov siete ECOVIS schopnosť efektívne poskytovať poradenstvo s osobným prístupom na lokálnej úrovni za podpory medzinárodnej a interdisciplinárnej siete expertov.

Veríme, že tento krok prinesie našim klientom ďalšiu pridanú hodnotu a umožní DT LEGAL ďalej rozvíjať základné piliere jej pôsobenia (nadšenie, efektívnosť, zmysel pre detail a inovatívnosť), avšak už na medzinárodnej úrovni.