NÁŠ TÍM

Dušan Tomka

Dušan Tomka

Partner
+421 (2) 2090 7611
office(at)ecovis-dtlegal.sk

JUDr. Ing. Dušan Tomka je zakladateľom a partnerom advokátskej kancelárie DT LEGAL, ktorý vedie tím právnikov, orientovaný predovšetkým na poskytovanie komplexných právnych služieb a poradenstva zahraničnej a domácej korporátnej klientele pri jej pôsobení v rámci strednej Európy. V minulosti pôsobil v medzinárodnej advokátskej kancelárii Rödl & Partner a v medzinárodnej poradenskej spoločnosti Deloitte & Touche ako vedúci jej právneho oddelenia.

Jeho rozsiahla právna prax zahŕňa korporátne a obchodné transakcie vrátane M&A, oblasť nehnuteľností, privatizačné projekty, zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou republikou a zahraničnými investormi, štátnu pomoc a štruktúrovanie investícií na domácom a zahraničnom trhu, právne poradenstvo pre oblasť private wealth (právne nástupníctvo, tvorba a optimalizácia holdingových štruktúr a i.) a trustov. Okrem toho sa venuje publikačnej a prednášateľskej činnosti so zameraním na obchodné a pracovné právo.

Barbora Paulovičová

Barbora Paulovičová

Partner
+421 (2) 2090 7634
bpaulovicova(at)ecovis-dtlegal.sk

JUDr. Barbora Paulovičová je advokátkou pôsobiacou v advokátskej kancelárii DT LEGAL od roku 2005 (pôvodne ešte ako právny asistent, resp. advokátsky koncipient). Počas tohto obdobia absolvovala pracovné stáže v partnerskej kancelárii BDO Troup Fischer & Co. v Kassel (Nemecko), zameranej na daňové a právne poradenstvo, s čím súvisí aj jej zameranie na oblasť účtovníctva, daní a finančného práva. Do jej referenčných projektov patrí právne zastupovanie svetového lídra vo výrobe fitness zariadení (vrátane sporovej agendy zameranej na oblasť pracovného a záväzkového práva), právne poradenstvo významnému svetovému výrobcovi automobilov pri tvorbe holdingových štruktúr a ich optimalizácii. Súčasne sa zameriava na oblasť práva nehnuteľností a zastrešenie správy budov.